Print Friendly, PDF & Email

Klimaatverandering is een centraal thema in de huidige samenleving, en voedsel, voornamelijk ook de manier waarop voedsel wordt verbouwd, speelt een centrale rol in dit gesprek. Onlangs kwamen wij het boek Eetbare Natuur tegen van Michiel Korthals waarin er dieper in wordt gegaan op de essentie van natuur, landbouw en voeding. Michiel Korthals geeft diepere inzichten in het belang van de samenwerking tussen mens en natuur. Dit boek is een echte must-read als je geïnteresseerd bent in het klimaat, de natuur en dierenwelzijn en je in wilt lezen over de radicale veranderingen die nodig zijn.

Michiel Korthals
Michiel Korthals is een Nederlandse filosoof en schrijver die tot voor kort als hoogleraar lesgaf op de Universiteit van Wageningen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar gaf hij les in toegepaste filosofie, voornamelijk gericht op de ethische en filosofische aspecten van levenswetenschappen. Op dit moment geeft hij les aan de University of Gastronomic Sciences in Italië. Korthals heeft al meerdere boeken geschreven, waaronder het boek Goed Eten. Hij zet zich al jarenlang in voor het milieu en is ook voorzitter van de stichting FREE (Foundation for the Restoration of European Ecosystems) die zich inzet voor natuurbehoud door natuurlijke begrazing. Daarnaast is Korthals ook actief bij meerdere Slow Food-bewegingen. Korthals geeft bij boerderijen, gemeenschapshuizen en bibliotheken lezingen en hoopt daarmee mensen te inspireren om zelf voedingsprocessen in handen te nemen zodat er op een duurzame manier geproduceerd en geconsumeerd kan worden.

Waar gaat Eetbare Natuur over?
Eigenlijk zegt de titel het al, maar dit boek gaat over de essentie van landbouw en voeding. Michiel Korthals deelt in dit betoog zijn visie over de huidige stand van zaken van de Nederlandse landbouw en voedingssector. Op dit moment verkeert deze sector in zwaar weer. Korthals vertelt over het belang van de landbouw, en geeft inzichten in het belang van de samenwerking tussen mens en natuur. We moeten namelijk op zoek naar een voedselsysteem dat zowel dichtbij de consument, als de boer en de natuur staat. Hier kunnen daarom ook consumenten een rol in spelen, naast de grote invloed van de nationale en lokale overheden. Goed eten betekent namelijk niet alleen je buikje vullen, maar ook het bouwen aan groene steden en landschappen. In dit betoog gebruikt Korthals veel bronnen om een perspectief op de huidige landbouw te vormen, en hij gebruikt zijn brede kennis om een holistisch beeld van de essentie van voeding te scheppen.

Hoe ziet de samenwerking tussen natuur en landbouw eruit?
In zijn boek licht Korthals toe hoe de landbouw er op dit moment uitziet. We zijn namelijk overgestapt naar de productie van bulk. Dit betekent zo veel mogelijk vlees, melk, eieren en gewassen produceren en deze uit andere landen halen. Dat heeft nadelen, Nederland is een van de meest vervuilende landen van de wereld en heeft een enorm percentage aan biodiversiteit verloren. Dit noemt Korthals ook wel vervreemding, omdat men niet bewust is van de nadelige gevolgen van deze productie, zoals bijvoorbeeld de mestoverschotten die het houden van vee veroorzaakt. Mensen raken steeds meer vervreemd van de landbouw en waar hun voedsel vandaan komt, deze vervreemding van voedselproductie stelt mensen ook niet in staat dit onderwerp aan te pakken. Gelukkig schijnt Korthals ook een positief licht op het verhaal, door te vertellen over welke alternatieven er reeds zijn ontwikkeld, maar het blijft nog steeds lastig om een manier te vinden waarbij alle partijen het met elkaar eens zijn. Moeten we dan blijven samenwerken of bepaalt de overheid dan welke richting we op moeten gaan?

Zingeving, gezondheid en voedselvaardigheden
Naast de nadelige gevolgen die het huidige landbouwsysteem heeft voor het milieu, is het ook belangrijk om te kijken naar de nadelige effecten die dit heeft op de gezondheid. Veel van de levensmiddelen zijn namelijk ongezond wat ertoe heeft geleid dat bijna 15% van de Nederlandse consumenten aan obesitas lijdt. De huidige kloof tussen voedselproductie en consumptie vormt voornamelijk een groot issue. Eten is een ontzettend groot deel van ons leven, maar wat weten we nou eigenlijk over waar ons geliefde voedsel vandaan komt? Mensen raken steeds meer vervreemd van hun eten, en beseffen eigenlijk niet meer dat en wat ze nou eten. Daarom is het leren van voedselvaardigheden zo belangrijk volgens Korthals. Dit betekent dat wij als consumenten meer leren over eten, zowel het voorbereiden, koken, organiseren, eten als verwerken van voedsel. Op die manier draaien we de vervreemding van ons voedsel weer terug.

Al met al…
Het betoog van Michiel Korthals is heel interessant om te lezen. Korthals verdiept zich al jaren in dit onderwerp, en vanuit zijn kennis kan hij de problematiek rondom landbouw en voeding vanuit meerdere kanten belichten. Korthals geeft zowel een kritische blik op de huidige stand van zaken, als informatie over welke innovatie ontwikkelingen en radicale veranderingen nodig zijn om dichterbij ons voedsel en de natuur te staan. Dit boek is een echte aanrader als je meer wilt weten over de eetbare natuur, en hoe jij als consument een rol kan spelen in het verkleinen van de kloof tussen voedselproductie en consumptie.

Ken jij het boek Eetbare Natuur boek al? We zijn heel benieuwd wat jij ervan vond! Of heb je ook een goed boek gelezen over voeding dat wij absoluut moeten bespreken? Laat het ons weten via een reactie op de website, Facebook of Instagram. We zijn benieuwd!

Eetbare Natuur
Michiel Korthals
Uitgeverij Noodboek
ISBN: 9789056157487
Prijs: €14,90

 

 

Summary
REVIEW: Eetbare Natuur van Michiel Korthals
Article Name
REVIEW: Eetbare Natuur van Michiel Korthals
Description
Wij lazen het boek Eetbare Natuur van Michiel Korthals waarin er dieper in wordt gegaan op de essentie van natuur, landbouw en voeding.
Author