Print Friendly, PDF & Email

Dat plastic de wereld vervuilt is een gegeven, maar een komkommer blijft langer goed wanneer hij wordt verpakt. Wat weegt zwaarder? Dit soort complexe vragen behandelt Hanneke van Veghel in haar nieuwste boek Dieet voor een betere planeet. Voedingskeuzes hebben invloed op onze eigen gezondheid, het klimaat en mensenlevens. Met een master in duurzame landbouw en specialisatie in industriële veehouderij weet Van Veghel veel van deze onderwerpen af. Het gaat hier dan ook niet om een dieetboek, maar om een handleiding voor het maken van ethische voedingskeuzes.

Slimme aanpak
Van Veghel gaat in haar boek gericht te werk in het overbrengen van informatie aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Ze presenteert feiten, cijfers en statistieken op een behapbare manier. Haar eenvoudige schrijfstijl is goed te volgen en leidt niet af van de inhoud. Haar toon is niet emotioneel, maar objectief. De zaken met de grootste impact krijgen de meeste aandacht. Aan het begin van elk hoofdstuk beschrijft ze wat het aandeel is van het onderwerp op wereldproblematiek. Dit geeft de lezer het vertrouwen dat de voorgestelde oplossingen niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn. Zo is er een deel gewijd aan plantaardige voeding, aan voedselverspilling en aan inkoop.

Makkelijke oplossingen
Van Veghel presenteert in Dieet voor een betere planeet een tal van makkelijke tips. Ze zoekt alles voor de lezer uit, van het duurzaamste speciaal biertje en meest ethische merk koffieboon tot de transparantste supermarkt. Hierbij besteedt ze veel aandacht aan barrières als tijd en geld. Het kan zijn dat sommige delen voor lezers die al meer van duurzaamheid afweten een beetje voorgekauwd zijn. Wel geeft zij bij elk onderdeel meer lees- en kijksuggesties voor wie zich hier verder in wil verdiepen.

Extra motivatie
Bijgevoegde cijfers en grafieken geven inzicht in de impact van verschillende voedingsmiddelen, en werken motiverend. De factoren dierenwelzijn en natuurbehoud komen in het boek voor, maar data over een directe invloed op mensen hebben nog meer effect. Voorkomende begrippen zijn kinderarbeid, klimaatmigratie en voedselschaarste. Er wordt uitgeweid over de oplopende kosten van de huidige gang van zaken op lange termijn, maar vooral extra aandacht besteed aan de voordelen van veranderingen. Dit fragment laat dat duidelijk zien:

Als het land dat nu gebruikt wordt om veevoer zoals soja en mais te produceren rechtstreeks gebruikt zou worden voor landbouw ten behoeve van mensen, dan zouden er 70% meer calorieën beschikbaar zijn. Het huidige landbouwareaal kan 4 miljard mensen extra voeden als we overstappen op plantaardige voeding.’

Structurele oplossingen
Van Veghel besteedt zo dus niet alleen aandacht aan oplossingen voor de consument, maar doet daarbij een gooi naar oplossingen voor duurzaamheidsproblematiek op grotere schaal. Zo betrekt zij ook grote bedrijven, de horeca en de agrarische sector erbij. Debatten omtrent meer duurzaamheid binnen deze sectoren raken in Nederland steeds meer gepolariseerd. Van Veghel doet hier een poging beide kanten nader tot elkaar te brengen. Over boeren bijvoorbeeld schrijft ze dat zij vaak wel wíllen verduurzamen, maar het gevoel hebben dat hier de ruimte niet voor is. Haar visie is dat industriële en biologische landbouw meer naar elkaar toe kunnen groeien voor het beste van beide.

Al met al…
Dit is een interessant boek voor iedereen die zijn leefstijl wil verduurzamen en geïnteresseerd is in vele interessante feiten en weetjes. Ook vind je er veel argumenten voor het volgen van een duurzaam en plantaardig dieet, die misschien zelfs de grootste carnivoor kunnen overtuigen. Dieet voor een betere planeet is een duurzame handleiding voor iedereen die door de bomen het bos niet meer ziet!

Heb jij het boek Dieet voor een betere planeet gelezen? Of ben je benieuwd geworden? Laat het ons dan weten in een reactie op de website, op Instagram of Facebook. Wij zijn enorm benieuwd!

Dieet voor een betere planeet
Hanneke van Veghel
Uitgever: Carrera

Summary
Boek review: Dieet voor een betere planeet van Hanneke van Veghel
Article Name
Boek review: Dieet voor een betere planeet van Hanneke van Veghel
Description
Dieet voor een betere planeet van Hanneke van Veghel is een duurzame handleiding voor iedereen die door de bomen het bos niet meer ziet!
Author