Print Friendly, PDF & Email

Iedere ervaring in je leven wordt opgeslagen in elke cel van je lichaam. Zo is ons lichaam een levend gebeeldhouwd archief van onze persoonlijke geschiedenis. Het bevat ons hele leven in de vorm van ervaringen, herinneringen, angsten, verlangens, trauma’s en overtuigingen. Dit kunnen we niet wissen want we zijn geen computer. Wel kunnen we het transformeren door er andere informatie naar toe te sturen. Nieuwe ervaringen die de oude liefdevol overstemmen.

Bewuste, liefdevolle aanrakingen
We kunnen leren om onze aandacht naar binnen te richten en iedere ervaring te onderzoeken met invoelingsvermogen, acceptatie en interesse. De Trager Methode, ontwikkeld door de Amerikaanse art Milton Trager, gebruikt een vorm van aandachtig aanraken die het vermogen om aanwezig te zijn in het lichaam ondersteunt. Het aanraken van het lichaam met aandacht is als het binnengaan en reizen in het innerlijke archief van het lichaam. Je bent aanwezig met wat je nu ervaart en met wie je nu bent, niet met hoe je zou ‘moeten’ zijn. Liefdevolle aanraking is als het aanraken van de ziel. Er hoeft niets te veranderen. Op deze manier kan het lichaam gaan dienen als ondersteuning voor bewustzijn in plaats van het fundament te zijn voor verstarde conditioneringen.

Mentastics: mental gymnastics
Een belangrijk onderdeel hierin is de Mentastics. Dit zijn eenvoudige bewegingen die iemand leren zich vrijer en lichter te gaan bewegen. Het staat voor ‘mental gymnastics’, hierbij gebruik je je intentie om je geest signalen te laten sturen naar je lichaam. Dit is mogelijk want lichamelijke pijn wordt ook geconstateerd in onze geest, dankzij die wisselwerking kun je dus ook andere informatie naar het lichaam sturen. Dit kun je leren door telkens met de nadruk op een ander lichaamsdeel aandacht te hebben voor dezelfde principes: het ervaren van je eigen lichaamsgewicht, vloeiende bewegingen, het voelen van je innerlijke verbinding, stil kunnen staan bij je ervaring en vragen durven stellen aan je lichaamsbewustzijn die zorgen voor bewustwording. Zo is ieder mens in staat met eenvoudige oefeningen de connectie te maken tussen lichaam en geest en dat is precies wat Jessie de komende weken zal laten zien.

Meer trager: op de behandeltafel
Als je behoefte hebt aan meer Tragerervaringen dan is de volgende stap de behandeltafel. Hier raakt Jessie je aan en ‘voegt beweging toe’. Deze aanrakingen zijn heel uitnodigend, zachter dan een massage. Dit geeft het lichaam en de geest de ruimte zichzelf te zijn. Het doel van de behandeling is dat mensen na afloop zeggen: ‘Zo is het zoals mijn lichaam eigenlijk hoort te voelen. Soepel en vrij.’ Dat noemt Jessie leeftijdsloos. Als je deze energie en het contact met jezelf bewust ervaart, leef je meer in het moment en ervaar je meer welzijn, meer rust en minder stress. Dit heeft een blijvende impact op je lichaam en geest.

Aanwezigheid in het innerlijk lichaam
In Jessie’s ervaring is het vermogen om aanwezig te zijn in het innerlijke lichaam van onschatbare waarde. Dit geeft het denken de ruimte om stiltes te laten bestaan, het ondersteunt het hart met een liefdevolle aanwezigheid voor gevoelens en het geeft een opening naar een realiteit die veel groter en veel omvattender is dan onze kleine ‘ik’ kan waarnemen of bevatten. De Trager Methode kan zo helpen om van een staat van denken naar een staat van voelen te gaan. Dit is echter nog maar één stap om de verborgen wijsheid in het lichaam te ontsluieren. De tweede stap in Trager is het bewegen van een staat van voelen naar een staat van zijn: een innerlijke ruimte waarin iedere ervaring aanwezig kan zijn en kan veranderen. Dit waardevolle innerlijke lichaam is een veld van aandacht dat niet opgeslokt word door de uiterlijke wereld of door mentale activiteit.

Wil jij dit ervaren? Volg Jessie dan iedere donderdag op De Hippe Vegetariër.
Mocht je meer willen weten of een afspraak met haar willen maken? Dat kan. Jessie staat altijd voor je klaar.

www.jessiekuipers.com

Träger Methode Jessie Kuipers

Summary
De Trager Methode
Article Name
De Trager Methode

NIEUWSBRIEF

Schrijf je nu in en ontvang GRATIS 20 pagina’s uit ons boek De Hippe Vegetariër!